H

Postup reklamácie

Pre urýchlenie vybavenia reklamácie Vás prosíme, aby ste nám pri reklamácii poskytli nasledujúce informácie a dokumentáciu:

Meno a priezvisko
Adresa
Kontakt (ideálne telefón aj mail)
Číslo a dátum vystavenia faktúry
FOTODOKUMENTÁCIU
SLOVNÝ POPIS PROBLÉMU, tu prosím popíšte problém čo najdôkladnejšie, vrátane ďalších okolností, ktoré považujete za dôležité.

Reklamáciu riešte prosím výhradne prostredníctvom nášho tradičného mailu info@granitholec.cz alebo doporučenou poštou na adresu Granit Holec spol. s r.o., Chelčického 2292, Kroměříž 767 01

Pred reklamáciou si prosím prečítajte podmienky platnosti 10 ročnej záruky:

1. Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku za akosť na obdobie 120 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom konečného odovzdania a prevzatia diela, a podpísania odovzdávacieho protokolu oboma stranami. 
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, spôsobené preukázateľne objednávateľom , v dôsledku neodborného zaobchádzania s dodaným dielom, najmä:  

a. Neodbornou manipuláciou (napr. demontáž dosky, transport, neodborné tmelenie, atď.)

b. Chyby a škody preukázateľne spôsobené pohybom spodnej stavby kuchyne, najmä klesajúcou podlahou alebo zlým stavom objektu, napríklad: prasknuté dosky alebo rozlepené spoje pracovných dosiek vplyvom celkového či lokálneho klesnutia podlahy pod kuchynskou doskou
c. Na nedostatočné naimpregnovanie či nedodržanie postupu impregnovania, alebo použitie inej, než dodanej impregnácie VIVA od spoločnosti Granit Holec

d. Na škvrny na doske od oleja a iných pigmentových tekutín, ktoré vznikli dlhodobým pôsobením na pracovnú dosku (napr. fľaša s olivovým olejom, ktorá je dlhodobo umiestnená na doske, a po ktorej stekajú zvyšky oleja na dosku, atď.)

e. Použite výrobku na účely, na ktoré nie je určený

f. Chyby a škody, spôsobené neoznámením inej chyby, ak táto chyba bola známa

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou prostredníctvom nášho tradičného mailu info@granitholec.cz, alebo doporučenou poštou na adresu Granit Holec spol. s r.o., Chelčického 2292, Kroměříž 767 01.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky oprávnené reklamácie,  uplatňované objednávateľom, odstrániť do 30 dní od dátumu reklamácie.


POZOR: V prípade reklamácie niektorého z dôvodov, vymenovaných v bode 2, teda chyby, preukázateľne NEzavinenej zhotoviteľom, budú výjazd technika a s tým spojené náklady účtované ako márny výjazd. Ďakujeme za pochopenie.


Aby ste sa vyhli prípadnej reklamácii, odporúčame dodržovať nižšie popísaný návod údržby pracovnej dosky:

Drobné nečistoty a bežná denná údržba

Stačí umyť teplou vodou. So saponátmi šetrite – pri častom používaní znižujú účinnosť impregnácie VIVA. Používajte preto VIVA Daily Cleaner – denný čistič, ktorý obsahuje vyvážené množstvo odmasťovacích a detergentných zložiek.

Hrubé a zaschnuté nečistoty

 Lesklý povrch: Nečistoty je možné odstrániť škrabkou so žiletkou či ostrým oceľovým ostrím.

Saténový, patinovaný a iný NElesklý povrch: nečistoty navlhčite a nechajte odmočiť, následne môžete odstrániť hrubou stranou hubky, nepoužívajte však ostré žiletky či ostria. 

Dôkladná údržba – hĺbkové čistenie + impregnácia

Pre zachovanie 10 ročnej záruky od spoločnosti Granit Holec, a súčasne aj unikátnych vlastností kuchynských dosiek zo žuly a umelých kameňov Technistone, Trafficstone a SIlestone, je nutné dosku ošetrovať pomocou impregnačného setu VIVA IMPREGNATION STEP 1 + 2 a to: minimálne 2x ročne dosku z tmavých materiálov a 4x ročne dosku zo svetlých. Pre objednanie novej impregnačnej sady zasielajte objednávky na adresu: info@granitholec.cz

DÓLEŽITÉ UPOZORNENIE 1: Čierne pracovné dosky z umelých kameňov a žulové pracovné dosky z materiálu Nero Assoluto sa už viac hĺbkovo nečistia a neimpregnujú! Stále sa však na nich vzťahuje 10 ročná záruka od Granit Holec 

DÓLEŽITÉ UPOZORNENIE 2: Na kuchynskú dosku v okolí výrezov (drez, varná doska, váha, atď. ani v blízkosti spojov NEŠLIAPTE. Pracovná doska je v oblastiach zníženej pevnosti spevnená armovaním. Lepidlá, používané k spojovaniu, sú veľmi pevné a krehké. Na dosku preto nie je možné šliapať, ani ju neprirodzene zaťažovať. 

DÓLEŽITÉ UPOZORNENIE 3: Nenechávajte agresívne látky (olej, víno, ocot atď.) dlhodobo pôsobiť na povrch pracovnej dosky. (Napr. fľašu s olejom taktiež neskladujte na pracovnej doske)