Koloběh objednávky 

špecifikácia zákazky → cenová ponuka → objednávka → záloha → zameranie → 2 – 3 týždne výroba → montáž → doplatok

Objednávka

Len čo sa dohodneme na cene, prosíme o zaslanie záväznej objednávky a to formou vyplneného a podpísaného dokumentu a priloženia finálnej cenovej ponuky alebo aspoň emailu s explicitným textom "objednávam" poslednú verziu kalkulácie a fakturačnými údajmi, súčasne prosím oznámte termín, kedy bude možné zákazku zamerať a kedy požadujete montáž.

objednávka na stiahnutie

Záloha

Na základe objednávky do druhého dňa zasielame zálohovú faktúru vo výške 65% ceny. (v prípade stavebnej zákazky sú požadované 2 zálohy, 1. vo výške 50% po podpise zmluvy, 2. po dodaní materiálu na stavbu vo výške 35%)

Zameranie

Po zaplatení zálohy pošleme technika, ktorý vykoná zameranie. Na zameranie majte prosím celé príslušenstvo na mieste (drez, varná doska, batéria atď.) a odsúhlasenú a nacenenú finálnu verziu, ak zvažujete akékoľvek zmeny (materiálov, opracovania, rozsahu) pri zameraní, je nutné, aby bola na mieste prítomná rozhodná osoba a technikovi zmeny záväzne odsúhlasila a podpísala.

Dodacia lehota

Doba 2-3 týždňov sa počíta od zamerania a zaplatenia zálohy. Pozor, v prípade zmien po zameraní začína doba realizácie dňom finálneho odsúhlasenia výrobnej dokumentácie. U stavebných zákaziek sa doba realizácie odvíja od rozsahu zákazky a dostupnosti zvoleného materiálu, finálna dĺžka realizácie je stanovená v zmluve o diele a odsúhlasená oboma stranami.

Montáž a doprava

Zákazky štandardne dodávame so zameraním, montážou a dopravou, je však možné dohodnúť iba výrobu EX WORK! Pozor, pri realizácii na základe dodanej výrobnej dokumentácie garantujeme výrobu podľa dokumentácie, prípadné chyby v zameraní či montáži nemôžu byť predmetom reklamácie.

Doplatok

Po realizácii pri odovzdaní diela dostanete faktúru. Splatnosť je v hotovosti v deň realizácie. Pre stálych partnerov (3 a viac spoločných realizácií) je možné vystaviť faktúru so splatnosťou 14 dní.