Postup reklamace

Pro urychlení vyřízení reklamace Vás prosíme, abyste nám při reklamaci poskytli následující informace a dokumentaci:

Jméno a příjmení
Adresa
Kontakt (ideálně telefon i mail)
Číslo a datum vystavení faktury
FOTODOKUMENTACI
SLOVNÍ POPIS PROBLÉMU, zde prosím popište problém co nejdůkladněji, včetně dalších okolností které považujete za důležité.

Reklamaci řešte prosím výhradně prostřednictvím našeho tradičního mailu info@granitholec.cz nebo doporučenou poštou na adresu Granit Holec spol. s r.o., Chelčického 2292, Kroměříž 767 01

Nově můžete využít i reklamační formulář zde: https://www.granitholec.cz/reklamacni-formular

Před reklamací si prosím přečtěte podmínky platnosti 10ti leté záruky:

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku za jakost v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla a podepsáním předávacího protokolu oběma stranami.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené prokazatelně objednatelem v důsledku neodborného zacházení s dodaným dílem, zejména:
a. Neodbornou manipulací (např. demontáž desky, transport, neodborné tmelení, atd.)
b. Vady a škody prokazatelně způsobené pohybem spodní stavby kuchyně, zejména klesající podlahou nebo špatným stavem objektu například: prasklé desky nebo rozlepené spoje pracovních desek vlivem celkového či lokálního klesnutí podlahy pod kuchyňskou deskou
c. Na nedostatečné naimpregnování či nedodržení postupu impregnování či použití jiné, než dodané impregnace VIVA od společnosti Granit Holec
d. Na skvrny na desce od oleje a jiných pigmentových tekutin, které vznikly dlouhodobým působením na pracovní desku (např. láhev s olivovým olejem, která je dlouhodobě umístěna na desce a po které stékají zbytky oleje na desku, atd.)
e. Použití výrobku k účelům, k nimž není určen
f. Vady a škody způsobené neoznámením jiné závady, byla-li tato závada známa
3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou prostřednictvím našeho tradičního mailu info@granitholec.cz, nebo doporučenou poštou na adresu Granit Holec spol. s r.o., Chelčického 2292, Kroměříž 767 01.
4. Zhotovitel se zavazuje veškeré objednatelem uplatňované oprávněné reklamace odstranit do 30 dnů od data reklamace.


POZOR: V případě reklamace některého z důvodů jmenovaného v bodě 2, tedy vady prokazatelně NEzaviněné zhotovitelem, budou výjezd technika a s tím spojené náklady účtovány jako marný výjezd. Děkujeme za pochopení.


Abyste se vyhnuli případné reklamaci, doporučujeme dodržovat níže popsaný návod údržby pracovní desky:

Drobné nečistoty a běžná denní údržba
Stačí umýt teplou vodou. Se saponáty šetřete – při častém používání snižují účinnost impregnace VIVA. Používejte proto VIVA Daily Cleaner – denní čistič, který obsahuje vyvážené množství odmašťovacích a detergentních složek

Hrubé a zaschlé nečistoty
Lesklý povrch: Nečistoty je možno odstranit škrabkou s žiletkou či ostrým ocelovým břitem.
Saténový, patinový a jiný NElesklý povrch: nečistoty navlhčete a nechejte odmočit, následně můžete odstranit hrubou stranou houbičky, nepoužívejte však ostré břity či žiletky.
Důkladná údržba – hloubkové čištění + impregnace

Pro zachování 10leté záruky od společnosti Granit Holec a současně i unikátních vlastností kuchyňských desek ze žuly a umělých kamenů Technistone, Trafficstone a SIlestone je nutné desku ošetřovat pomocí impregnačního setu VIVA IMPREGNATION STEP 1 + 2 a to: minimálně 2x ročně desku z tmavých materiálů a 4x ročně desku ze světlých. Pro objednání nové impregnační sady zasílejte objednávky na adresu: info@granitholec.cz 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 1: Černé pracovní desky z umělých kamenů a žulové z materiálu Nero Assoluto se již více hloubkově nečistí a neimpregnují! Stále se však na ně vztahuje 10letá záruka od Granitu Holec

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 2: Na kuchyňskou desku v okolí výřezů (dřez, varná deska, váha, atd.) ani v blízkosti spojů NEŠLAPEJTE. Pracovní deska je v oblastech snížené pevnosti zpevněna armováním. Lepidla používaná ke spojování jsou velmi pevná a křehká. Na desku proto není možno šlapat ani ji nepřirozeně zatěžovat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 3: Nenechávejte agresivní látky (olej, víno, ocet atd.) dlouhodobě působit na povrch pracovní desky. (Např. také láhev s olejem neskladujte na pracovní desce)